Välkommen att anmäla ert intresse för en plats hos oss på föräldrakooperativet Kritan

Kritans huvudsakliga intag av barn sker under sensommaren inför terminsstart. Vi tar dock in barn löpande under året om vakanser uppstår. När en ledig plats blir aktuell kommer ni kontaktas av Kritan.