handerKritan är ett föräldrakooperativ

Det innebär ansvar, trygghet, gemenskap, engagemang och påverkan för föräldrar, personal och barn.

Att välja ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder måste vara mer involverad än vad du är i en ”vanlig” förskola. När du accepterar en plats på Kritan accepterar du också aktivt deltagande i kooperativet och i det ideella arbetet. Det tar mer av din tid i anspråk men ger samtidigt unika möjligheter. Du är medlem i vår ekonomiska förening och förväntas att någon gång sitta i styrelsen. Två gånger per år har vi föreningsstämma.

Pedagogerna ansvarar helt för den pedagogiska och dagliga verksamheten men samarbetet med föräldrarna är viktigt. Däremot har vi till skillnad från en del andra föräldrakooperativ ingen tjänstgöring på förskolan när barnen är där.

Du förväntas att delta i någon av våra arbetsgrupper:

 • Arrangemangsgruppen har till uppgift att anordna fester och träffar för föräldrar, barn och personal utanför den dagliga verksamheten.
  Det kan handla om en höstfest eller ordna luciafirande.
 • Gruppen för lekredskap/utemiljö har till uppgift att hjälpa till att handla in och laga barnens saker utomhus.
 • Knep- och knåpgruppen ansvarar för inköp och reparationer av saker inomhus.
 • Tippen- och trädgårdsgruppen har ett löpande schema under året för skötsel av miljön utomhus.
  Det ingår bland annat att sopa gården, klippa gräs, röja snö och is.
 • Gruppen för IT och telefoni.
 • Städgruppen. Det ingår att organisera städningen av förskolan, sköta kontakter med vår städfirma och att ordna allfixardagar två gånger per år.
 • Köansvarig sköter all kontakt med köande föräldrar och ordnar informationsmöten.

Styrelsen

E-mail: kritansforskola@live.se

Adam Kanne, Ordförande
Kajsa Lunderquist, Vice ordförande
Emelie Blennow, Sekreterare
Kristina Hemström, Kassör
Charlotta Gotthardt, HR-ansvarig
Jenny Thorssell Montant, HR-ansvarig
Camilla Andersson, Informationsansvarig
Jonas Greberg, Arbetsgruppsansvarig
Jenny Åhling, Köansvarig
Marcus Lindström, Suppleant/IT-ansvarig
Nicklas Rosendahl, Suppleant/fastighetsansvarig