KritanmellanwebbPersonalen på förskolan är förskollärare och barnskötare som tillsammans har lång erfarenhet

Vi arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer där vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och lärandet sker i samspel med andra. Varje vårtermin bjuder vi in till utvecklingssamtal om ert barn där vi gör en individuell utvecklingsplan. Vi ger föräldrarna kontinuerlig information om vad som händer på förskolan genom nyhetsbrev som vi skickar via mejl. Där står det bland annat om vilka aktiviteter vi har planerat. Ni får även regelbundet nyhetsbrev med bilder och information om vad vi har gjort. Varje termin har vi föräldramöte.
Eva-Marie Lindgren, förskolechef

Vi som arbetar på Kritan:

Bakre raden (från vänster):
• Maria Svensson, förskollärare på röda avdelningen
• Kristina Sjöberg, barnskötare på blåa avdelningen

Mittraden (från vänster):
• Tina Nilsson, barnskötare på röda avdelningen
• Lena Persson, förskollärare på blåa avdelningen
• Katarina Erixson, förskollärare på gröna avdelningen
• Emelie Severinsen, barnskötare på gröna avdelningen

Främre raden (från vänster):
• Nina Nissen, barnskötare på gula avdelningen
• Eva-Marie Lindgren, förskolechef
• Kajsa Svensson, barnskötare på gula avdelningen

Saknas på bild:
• Sofi Jeramiasen, förskollärare på blåa avdelningen
• Emma Jakobson, barnskötare på gula avdelningen
• Isabelle, förskollärare på röda avdelningen
• Carolina, förskollärare på gula avdelningen