Personalen på förskolan är förskollärare och barnskötare som tillsammans har lång erfarenhet

Vi arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer där vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och lärandet sker i samspel med andra. Varje vårtermin bjuder vi in till utvecklingssamtal om ert barn där vi gör en individuell utvecklingsplan. Vi ger föräldrarna kontinuerlig information om vad som händer på förskolan genom nyhetsbrev som vi skickar via mejl. Där står det bland annat om vilka aktiviteter vi har planerat. Ni får även regelbundet nyhetsbrev med bilder och information om vad vi har gjort. Varje termin har vi föräldramöte.
Eva-Marie Lindgren, förskolechef