Inskrivning på Kritans förskola

Information om Kritans Förskola

Innan ni skriver på inskrivningspapperna för ert barn vill vi göra er uppmärksam på följande:
● Förskolan har öppet kl 07:00 - 17:30 måndag - fredag.
● Förskolan har stängt två planeringsdagar per termin.
● Avgift: Maxtaxa tillämpas (max 1260kr per månad).
● Förskolan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär ansvar, trygghet, gemenskap, engagemang och påverkan för föräldrar, personal och barn.
● Förskolan har en föräldrastyrelse som tar hand om de övergripande frågorna som budget och rekrytering av personal. Dessutom deltar förskolechefen vid styrelsemötena.
● Någon ur familjen förväntas delta i styrelsearbetet under två år, som ger en viktig inblick i verksamheten.
● De föräldrar som inte sitter i styrelsen ingår i någon av Kritans arbetsgrupper.
● Vi har ingen arbetsplikt för föräldrar i den pedagogiska verksamheten.
● Föräldrarna ställer upp och storstädar en gång per termin på en så kallad "Allfixardag".

● Förskolans målsättning:
- Att få trygga, harmoniska och glada barn.
- Att ge barnen goda grunder för ett fortsatt bra liv.
- Hjälpa barnen att bli självständiga.
För att nå målsättningen arbetar vi med: Rörelse, tema, lek, språk, drama, musik, bild och form.
Förskolans inriktning är att få in rörelsen i vardagen och ett hälsosamt tänk.

Kontaktuppgifter

Barnets uppgifter

Barnets förnamn (obligatorisk)
Barnets efternamn (obligatorisk)
Personnummer (obligatorisk)
Gata (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk)
Stad (obligatorisk)

Föräldrarnas uppgifter

Vårdnadshavare 1

Förnamn (obligatorisk)
Efternamn (obligatorisk)
Gata (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk)
Stad (obligatorisk)
Telefonnummer hem
Mobiltelefon
E-post (obligatorisk)
Arbetsplats
Telefonnummer arbetsplats
Arbetsgrupp som jag önskar att vara med i

Vårdnadshavare 2

Förnamn (obligatorisk)
Efternamn (obligatorisk)
Gata (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk)
Stad (obligatorisk)
Telefonnummer hem
Mobiltelefon
E-post (obligatorisk)
Arbetsplats
Telefonnummer arbetsplats
Arbetsgrupp som jag önskar att vara med i

Övriga uppgifter

Har barnet någon allergi? (obligatorisk)
JaNej

Har barnet någon sjukdom/ev. medicinering? (obligatorisk)
JaNej

Finns det någon annan viktig informations som förskolan bör känna till? (obligatorisk)
JaNej

Vi godkänner att pedagogerna filmar och fotograferar vårt barn för dokumentation (Tyra-appen) och för att visa på föräldramöte? (obligatorisk)
JaNej
Vi godkänner att pedagogerna kör vårt barn vid akuta situationer i sin egen bil? (Bilstol eller bilkudde finns) (obligatorisk)
JaNej
Vi godkänner att vårt barn får följa med på utflykt i lådcyklarna? Vid varje cykelutflykt har alla barn och föräldrar hjälmar. (obligatorisk)
JaNej
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2