Maten på Kritans Förskola

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. De barn som har långa dagar får en frukt under den sena eftermiddagen. Har ditt barn behov av särskild kost eller har allergier ordnar vi det. Frukost och mellanmål lagar vi själva medan vi köper vår lunchmat från catering. Vi är måna om att maten ska vara både god och nyttig och följa de riktlinjer som livsmedelsverket satt upp. Vi är sparsamma med socker och serverar till exempel naturell yoghurt och fil till frukost.

Måltiden är viktig. Barnen behöver vuxna som förebilder och stöd. Att sitta vid samma bord och äta samma mat ger tillfälle till samtal. Barnen får träna gruppkänsla och betydelse av samarbete. De vuxna är förebilder bland annat genom att äta all mat som serveras, visa vad en balanserad måltid är och smaka på nya maträtter med en positiv inställning. Vi vill att barnen får en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat.