Välkommen att anmäla ert intresse för en plats hos oss på föräldrakooperativet Kritan

Kritans huvudsakliga intag av barn sker under sensommaren inför terminsstart. Vi tar dock in barn löpande under året om vakanser uppstår. När en ledig plats blir aktuell kommer ni kontaktas av Kritan. Efter inskickad anmälan får ni en bekräftelse med e-post av oss. Om ni inte mottagit en bekräftelse ber vi er kontakta oss.

Kritans förskola har, enligt förskolenämnden, rätt att göra undantag från kravet i skollagen att varje förskola ska vara öppen för alla barn genom att Kritans förskola vid erbjudande av plats får begränsa sin verksamhet till barn vilkas föräldrar är medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan, i enlighet med vad som anförs nedan.

Det engagemang som förväntas av medlemmar är att alla föräldrar tilldelas en plats i en arbetsgrupp, som har olika arbetsuppgifter, samt att någon gång sitta i föreningens styrelse. Arbetet kan vara varierande över tid i de olika grupperna. De olika arbetsgrupperna och deras arbetsuppgifter återfinns under fliken ”föräldrar”. Sitter en förälder i styrelsen är denne inte med i någon arbetsgrupp. Styrelsen har möten en gång i månaden. Är det två vårdnadshavare förväntas båda delta aktivt i arbetsgrupper och kooperativets verksamhet. I samband med årsstämma och halvårsstämma arrangeras en allfixardag som samtliga familjer förväntas närvara vid. Under allfixardagarna städas förskolan invändigt och gården efter behov. För den dagliga städningen ansvarar ett professionellt städbolag. Någon tjänstgöring i den pedagogiska och dagliga verksamheten förekommer ej.