Personalen på förskolan är förskollärare och barnskötare som tillsammans har lång erfarenhet

Vi arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer där vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och lärandet sker i samspel med andra. Varje vårtermin bjuder vi in till utvecklingssamtal om ert barn där vi gör en individuell utvecklingsplan. Vi ger föräldrarna kontinuerlig information om vad som händer på förskolan genom appen Tyra. Där står det bland annat om vilka aktiviteter vi utför och planerar. Ni får även regelbundet uppdateringar med bilder och information om vad vi har gjort. Varje termin har vi föräldramöte.
Eva-Marie Lindgren, förskolechef