Förskolans övergripande mål är:
Förskolan arbetar i roliga och spännande projekt som följer barnens intresse

Att få trygga, harmoniska och glada barn
Att ge barnen goda grunder för ett fortsatt bra liv
Att hjälpa barnen bli självständiga, självtänkande och Initiativrika

För att nå dessa mål arbetar vi med:

Teman där alla barnen ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild sång, musik, dans, drama och rörelse.
Att röra sig. Det är lika naturligt som att äta, sova och andas. Rörelsen har stor betydelse för barnens naturliga utveckling. Det är av största vikt att barnen får utvecklas motoriskt. Det gör vi på ett medvetet och naturligt sätt genom att ta vara på rörelsen i utevistelsen och i vardagssituationer.

En dag på Kritan

Förskolan öppnar.
Alla barn hälsas välkomna till Kritan när de kommer på morgonen.
Vi samlas på en av avdelningarna.
08.00-8.30 Frukost serveras på respektive avdelning.
09.00 Samling med sångstund där alla barnen hälsas välkomna.
Därefter är det planerad aktivitet.
11.00-11.30 Lunch
11.45 Innan vilan samlas vi och läser en saga.
12.00 Vila
14.00-14.30 Mellanmål
15.00 Vi leker ute.
16.45 Fruktstund för de barn som är kvar
Förskolan stänger för dagen

Efter lunchen vilar alla barn. De små barnen får sova i ett eget rum men även en 5-åring behöver komma ner i varv. Vi lyssnar på en saga och en pedagog är alltid med i rummet.

På Kritan finns inget dåligt väder. Regn och rusk hindrar oss inte från att vara ute både förmiddag och eftermiddag. När vädret tillåter dukar vi upp mellanmål ute på gården. Vi går ofta på utflykt – ofta till stranden i Sibbarp, Hammars park eller till Limhamns idrottsplats som ligger nära förskolan.

Våra traditioner är viktiga och uppskattas av barnen. Vi firar barnens födelsedagar och vi har våravslutning i Hammars park med sång och musik där vi tackar av barn som ska sluta på förskolan. Vi firar påsk, midsommar, jul och lucia och barnen brukar uppskatta våra höst- och vårfester när de barn som vill får klä ut sig.

Vi lägger stor vikt vid motorisk träning och rörelse. Varje vecka har vi gympa.

Vi förbereder barnen för att börja i förskoleklass så de är redo att ta nästa steg.